מסמך מדיניות התחדשות עירונית

עיריית יבנה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמות מסמך מדיניות להתחדשות עירונית לשכונות המרקם הוותיק ביבנה.
העירייה שמה דגש על פיתוח עתידי של האזור הוותיק ביבנה באמצעות ראייה כוללת להתחדשות עירונית. התוכנית קובעת מסגרת וכללים ביחס להתחדשות העירונית במרקם הוותיק. התוכנית מסמנת מוקדי התחדשות ופיתוח ומייצרת תכנון שיכווין ויניע תהליכי תכנון מפורט לבניינים. כל זאת במטרה לחדש ולשדרג את הקיים, שימור והעצמת האוכלוסייה הקיימת תוך הפיכת השכונות למוקד משיכה עבור אוכלוסייה חדשה.
התחדשות שכונתית "כוללנית ומכלילה" המרקם הוותיק ביבנה – מארג שכונות וקהילות. 

חזון המדיניות להתחדשות עירונית 

ברובע וותיק ומגוון במיקום מרכזי ונגיש, הנשען על מע"ר מתחדש ופארק הנחל; מרובה ומרושת בשטחי ציבור פתוחים ובנויים; בעל אופי עירוני. בית לכלל תושבי הרובע הוותיקים והחדשים. המרקם הוותיק יתחדש כשכונה מרושתת היטב ומקושרת למרכז עסקים ראשי ולשכונות החדשות בעיר; שכונה מגוונת ומרובדת ובליבה מספר מוקדים שכונתיים ומערך רציף של שבילים.

מיקום 

המרקם הוותיק – רובע בחלקה הצפוני של יבנה שכונות: נאות שז"ר, נאות אשכול, נאות בן גוריון ורמות ויצמן.

תהליך הכנת מסמך המדיניות ותוצרי ביניים - לחץ כאן.

למסמך מדיניות התחדשות עירונית המלאה לחץ כאן.

לכרטסות המידע על מדיניות התכנון הרוחבית לגבי מתחמי ההתחדשות העירונית - לחץ כאן. 

 
 למדיניות קרן התחזוקה בהתחדשות עירונית - לחץ כאן.