סטטוס - תמ"א

 כתובת  סטטוס  יזם
 הזמיר 2   אישור תחילת ביצוע  חי גד התחדשות עירונית בע"מ
הזמיר 4-6 ביצוע הזמיר 246 בע"מ            
 הדרור 2 הסתיים  הרטוב לוי בע"מ 
 הדרור 4     הסתיים  הרטוב לוי בע"מ
 הדרור 6-8 הסתיים    הרטוב לוי בע"מ
הדרור 10 בקרת תכן + השלמת דרישות ועדה הרטוב לוי בע"מ 
הדרור 12 בקרת תכן + השלמת דרישות ועדההרטוב לוי בע"מ 
 הדרור 11  הסתיים  הרטוב לוי בע"מ
 הדרור 13-15  הסתיים  ר.מ. מקנה וקניין יזמות בע"מ
 הדרור 17 ביצוע עיני הדרור בע"מ
 הדרור 24-26 עבודה על תנאי סף לשיבוץ לוועדה  ס. אביב התחדשות עירונית בע"מ
 הדרור 27-29 ביצוע  תוהר התחדשות עירונית בע"מ
 הדרור 31-33   ביצוע  תוהר התחדשות עירונית בע"מ
 הדרור 35-37 בקרת תכן והשלמת דרישות ועדה  ישפה התחדשות עירונית בע"מ
 הדרור 39-41 בקרת תכן והשלמת דרישות ועדה סמי גל - נח רפפורט בע"מ
 הדרור 40-42  עבודה על תנאי סף  גבריאל בלמס בע"מ
 הדרור 43-45 ביצוע מפעלות יזום פרויקטים ובניה בע"מ
 הדרור 46-48 ביצוע
 ישפה התחדשות עירונית בע"מ
 הדרור 50-52  הסתיים   ר.מ. מקנה וקניין יזמות בע"מ
 הדרור 54-56  הסתיים   ר.מ. מקנה וקניין יזמות בע"מ
 העצמאות 1-3-5 בקרת תכן + השלמת דרישות ועדה רמי עוליאל ייזום ובניה בע"מ
 הלילך 3 ביצוע  ס. אביב התחדשות עירונית בע"מ
 הלילך 5  ביצוע - לפני סיום  ס. אביב התחדשות עירונית בע"מ
הלילך 7  קיבל היתר בתנאיםס. אביב התחדשות עירונית בע"מ 
הערבה 2-4  הסתיים  מפעלות יזום פרויקטים ובניה בע"מ 
הדרור 28-30 לקראת היתר סמי גל - נח רפפורט בע"מ 
 הדרור 58 פרה רולינגסמי גל - נח רפפורט בע"מ 

המידע מוצג נכון לחודש יולי 2023. ייתכן והיו שינויים ממועד הפרסום. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם המינהלת להתחדשות עירונית בעיריית יבנה.פתיחת בקשה ברישוי זמין
  • בדיקה ראשונית בעירייה.
  • הגשת תכנית לפרה-רולינג. ​
  • הגשת בקשה לתיק מידע.
פרסום ומתן אפשרות להתנגד
  • בדיקת תנאי סף לפרסום. ​
  • בדיקת תנאי סף להיתר. ​
ועדת תכנון ובניה
עמידה בתנאי סף לועדה לתכנון ובניה.
מתן היתר בניה
  • תיקונים בהתאם להערות הועדה לתכנון ובניה. ​
  • עמידה ב-100% חתימות בעלי נכסים. ​
ביצוע
בקשה לאישור תחילת עבודה. ​