סטטוס - התחדשות עירונית (ללא תמ"א)

פרויקטים בעירהמידע מוצג נכון לחודש יולי 2022. ייתכן והיו שינויים ממועד הפרסום. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם המינהלת להתחדשות עירונית בעיריית יבנה.

  
לסטטוס כלל הפרויקטים לחץ כאן. 

אבני דרך בפרויקט פינוי בינוי

שלב ראשון: אישור תכנית מפורטת

4 חודשים
8 חודשים
6 חודשים
פתיחת בקשה
 • הגשת מידע ראשוני על הפרויקט.
 • הבנה של המדיניות העירונית בנוגע למתחם.
GO NO GO
הצגת היתכנות כלכלית, תכנונית וחברתית
ועדת היגוי
הגשת חלופת תכנון עמידה בתנאי סף .לועדת היגוי
ועדת תכנון ובניה
 • תיקון התכנית על פי דגשים ועדת היגוי. ​
 • עמידה בתנאי סף להגשת תכנית בועדת תכנון. ​
 • פרסום להתנגדות.
פרסום תכנית למתן תוקף
פרסום הפקדת התכנית לעיון הציבור. ​ דיון בהתנגדויות/ מתן תוקף. ​ פרסום התכנית למתן תוקף. ​

שלב שני: הוצאת היתר בנייה

פתיחת בקשה ברישוי זמין
 • בדיקה ראשונית בעירייה.
 • הגשת תכנית לפרה-רולינג. ​
 • הגשת בקשה לתיק מידע.
פרסום ומתן אפשרות להתנגד
 • בדיקת תנאי סף לפרסום. ​
 • בדיקת תנאי סף להיתר. ​
ועדת תכנון ובניה
עמידה בתנאי סף לועדה לתכנון ובניה.
מתן היתר בניה
 • תיקונים בהתאם להערות הועדה לתכנון ובניה. ​
 • עמידה ב-100% חתימות בעלי נכסים. ​
ביצוע
בקשה לאישור תחילת עבודה. ​